Storitve
 

Skladno z določili slovenske zakonodaje mora davčni zavezanec zagotoviti podporno dokumentacijo o oblikovanju transfernih cen, pri čemer mora upoštevati naravo in okoliščine posameznih transakcij.

Za potrebe transfernih cen je treba natančno analizirati obstoječo dokumentacijo med povezanimi osebami naročnika z vidika transfernih cen, preveriti njeno ustreznost, jo po potrebi dopolniti in pripraviti v takšni obliki, da bo zadostovala za zagovor izbranih transfernih cen pred davčnimi organi.

V naši družbi vam ponujamo svetovanje s področja transfernih cen glede:

  • opredelitve povezanih oseb v skladu s slovensko davčno zakonodajo;
  • izbire ustrezne metode za oblikovanje transferne cene;
  • oblikovanja podlag za izbiro najustreznejše metode pri upoštevanju narave poslovanja vaših povezanih oseb;
  • priprave podporne dokumentacije za namene zagovarjanja transfernih cen skladno z zahtevami slovenske zakonodaje, smernicami OECD s področja transfernih cen in najboljšo prakso;
  • priprave analiz primerljivosti z uporabo baze Amadeus kot učinkovitega instrumenta za izpolnjevanje tržnega načela (arm's length principle);
  • na vašo zahtevo opravimo pregled transakcij med povezanimi osebami in obstoječe dokumentacije ter opozorimo na tveganja iz sistema transfernih cen;
  • komuniciranja z davčnimi organi v zvezi z davčnimi pregledi s področja transfernih cen oziroma dokazovanja tržne narave transakcij med povezanimi osebami pred davčnimi organi.

Več o našem svetovanju s področja transfernih cen si lahko preberete na www.transferne-cene.si.


Nazaj na vrh strani