Storitve
 

Mednarodno obdavčenje zajema poslovne in finančne transakcije med Slovenijo in drugimi državami in obratno. Vidik zajema tako obdavčitev posameznikov (npr. obdavčitev dohodka iz zaposlitve), kakor tudi obdavčitev pravnih oseb (npr. davčni odtegljaj).

 Do davčnih učinkov prihaja v naslednjih primerih: 

  • spremembah lastništva v mednarodnih družbah;
  • poslovnih reorganizacijah družb iz večih držav;
  • prevzemih ali združitvah družb s tujim lastništvom;
  • izplačilih dobička;
  • mednarodnem financiranju družb;
  • licenciranju in dajanju v uporabo pravic intelektualne lastnine;
  • tanke kapitalizacije;
  • obdavčitev športnikov in umetnikov itn.

Prav tako mednarodno obdavčenje zajema tudi obdavčenje posameznikov, predvsem tujih rezidentov, ki delo opravljajo v Sloveniji ter slovenskih rezidentov, ki delo opravljajo v tujini v obliki napotitve ali na podlagi delovnega razmerja.  


Nazaj na vrh strani