Storitve
 

Storitve davka od dohodkov pravnih oseb zajemajo reševanje kompleksnejših vprašanj ali zagotavljanja izpolnjevanja določenih davčnih pogojev, neposredno ali posredno povezanih z davkom od dohodkov pravnih oseb.

Naše storitve se v splošnem nanašajo na pravilnost izpolnjevanja davčnih obveznosti ter na iskanje možnosti za poenostavitev davčnih postopkov ali znižanje davčne obveznosti. 

V tem kontekstu med drugim pomagamo sestavljati davčne obračune, pripravljamo davčna mnenja v skladu z veljavno zakonodajo ter pridobivamo pojasnila ali zavezujoče informacije finančnih organov.

Prav tako naše delo v tem delu vključuje pomoč pri uveljavljanju olajšav za raziskave in razvoj, olajšav za investiranje ter drugih olajšav, s katerimi lahko davčni zavezanci znižujejo davčno osnovo.

Davek od dohodkov pravnih oseb vključuje tudi skrb za davčno obravnavo računovodskih kategorij, ki se za davčne namene obravnavajo drugače kot za računovodske namene.

Davčni odtegljaj je povezan s transakcijami med Slovenijo in tujino, ne glede na to pa je velik del naših storitev osredotočen na pravilnost izpolnjevanja davčnih obveznosti ali zniževanje davčnih obveznosti na tem področju.


Nazaj na vrh strani