Storitve
 

Dohodnina kot davek od odhodkov fizičnih oseb zajema obveznost rezidenta, ki je zavezan k plačilu dohodnine po načelu svetovnega dohodka in obveznost nerezidenta, ki je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. S obveznostjo plačila dohodnine so bistveno povezani tudi prispevki za socialno varnost.

 

Naše svetovanje s področja dohodnine, prispevkov za socialno varnost in obdavčitve tujcev zajema naslednja področja:

  • svetovanje s področja delovne zakonodaje, vključno s pripravo delovnopravnih aktov in dokumentov;
  • svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev v Sloveniji ter tudi slovenskih fizičnih oseb, ki odhajajo na delo v tujino (delovna dovoljenja, dovoljenja za bivanje, prijave dela in prebivališča) - to področje je še posebej pomembno z vidika zagotavljanja optimizacije stroškov družbe v času zaposlitve tujih fizičnih oseb oziroma napotitve domačih fizičnih oseb;
  • priprava in svetovanje pri pripravi mesečnih in letnih davčnih obračunov pravnih in fizičnih oseb v zvezi z vsemi vrstami osebnih dohodkov z upoštevanjem specifičnosti slovenske zakonodaje o osebni obdavčitvi in socialni varnosti;
  • izvedba davčne revizije s poudarkom na pravilnem obračunu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja oziroma drugih prejemkov fizičnih oseb na drugih pogodbenih podlagah.

Nazaj na vrh strani