Storitve
 

Svetovanje na področju gospodarskega statusnega prava v povezavi z davčnim in civilnim pravom zagotavlja optimalne rešitve pri sklepanju pravnih poslov ali preoblikovanju družb, kar dolgoročno bistveno vpliva na poslovanje samostojnega podjetnika ali družbe.

Svetovanje na področju gospodarskega statusnega prava zajema zlasti:

  • svetovanje in priprava vseh ustreznih pravnih podlag pri ustanavljanju gospodarskih subjektov (predvsem pravnih oseb in podružnic tujih pravnih oseb) ter priprava pravnih podlag, ki so potrebne za začetek delovanja družbe;
  • priprava pravnih podlag za spremembe že obstoječih gospodarskih subjektov (statusna preoblikovanja gospodarskih subjektov, spremembe aktov o ustanovitvi in družbenih pogodb ter sklepov družbe,…);
  • svetovanje in priprava pravnih podlag v postopkih prenehanja družb;
  • zagotovitev ustrezne pravne podlage za pravilno izpolnitev davčne obveznosti, kar vključuje upoštevanje vseh davčnih ugodnosti, ki so razpoložljive v konkretnem primeru;
  • drugo svetovanje na področju gospodarskega statusnega prava.

Nazaj na vrh strani